IncassoController grafische interface

Om u een indruk te geven van IncassoController vindt u hieronder een aantal schermen met een korte uitleg. Daar is uiteraard veel meer over te vertellen. Dat doen we graag persoonlijk. Maak een afspraak via https://www.incassocontroller.nl/contact. Dan laten we u graag zien hoe IncassoController u razendsnel en overzichtelijk de stuurinformatie aanbiedt om uw creditmanagementprocessen te optimaliseren.

Instroom analysescherm 

Het instroomscherm vergelijkt per klant en per label de instroom in de verschillende portefeuilles. Door de fase aan te klikken, minnelijk of gerechtelijk, ziet u snel de zichtbare verschillen. Alle informatie over de instroomperiode analyseren kunt u makkelijk analyseren. 

 


Uitstroom analysescherm 

Alle uitstroomanalyse-informatie is overzichtelijk in dit scherm samengebracht om u inzicht te geven in de verhouding positief/negatief gesloten zaken. U krijgt inzicht in de sluitredenen in relatie tot de portefeuille en de doorlooptijd en kunt de ontwikkelingen van het aantal afgesloten dossiers in een specifieke periode analyseren. 

 


Ontvangsten analysescherm 

In dit analysescherm kunt u de ontwikkeling van uw ontvangsten op de voet volgen. Per instroommaand, per boekdatum, gerelateerd aan de instroom en met handige meters om de netto- en brutoscores in beeld te brengen.

 


Voortgang analysescherm 

Dit scherm geeft u direct inzicht in de stand van zaken van uw portefeuilles. Waar en bij wie zijn er achterstanden in de behandeling? Hoe ontwikkelen de kosten zich per fase? Gaat het beter dan de vorige periode? Met deze informatie legt u de vinger op de zere plek in uw incassoprocessen en kunt u snel schakelen om knelpunten weg te nemen.